Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Aare Tark
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS TALLINNA SADAM
Juriidilise isiku tunnus: 25490093MDYISEP1Y539
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100021635
Tehingu liik: Ost
2342 1.98
12249 1.98
242 1.98
800 1.98
50 1.98
4317 1.98
Koondmaht: 20000
Koondhind: 1,98
Tehingu kuupäev: 2019-08-16
12:01:00
12:01:00
12:01:00
12:01:00
12:09:00
12:09:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-08-21 09:17:54
tehinguteavitus-4152.bdoc