Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Aare Tark
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS TALLINNA SADAM
Juriidilise isiku tunnus: 25490093MDYISEP1Y539
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100021635
Tehingu liik: Ost
1568 1.97
Koondmaht: 1568
Koondhind: 1,97
Tehingu kuupäev: 2019-08-15
12:10:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-08-21 09:13:44
tehinguteavitus-4151.bdoc