Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Kaima Capital Eesti OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä kontrolli all olev äriühing
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS BALTIKA
Juriidilise isiku tunnus: 48510000I3W254YEMG75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3801145618
Tehingu liik: Märkimine
250000 0.1
Koondmaht: 250000
Koondhind: 0,1
Tehingu kuupäev: 2019-08-06
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-08-12 09:54:28
tehinguteavitus-4143.bdoc