Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Corby Capital
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank krediidikomitee liikme Arko Kurtmann’iga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
98 11.9
104 11.9
Koondmaht: 202
Koondhind: 11,9
Tehingu kuupäev: 2019-07-29
07:00:01
07:00:01
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-08-05 11:05:29
tehinguteavitus-4134.bdoc