Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Corby Capital
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank krediidikomitee liikme Arko Kurtmann’iga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100073644
Tehingu liik: Müük
693 11.9
700 11.9
30 11.9
669 11.9
150 11.9
16 11.9
500 11.9
40 11.9
Koondmaht: 2798
Koondhind: 11,9
Tehingu kuupäev: 2019-07-26
07:47:10
09:42:00
09:43:31
09:44:35
09:46:26
10:18:19
11:53:23
12:08:24
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-08-05 11:03:53
tehinguteavitus-4133.bdoc