Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Meelis Milder
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu Nõunik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS BALTIKA
Juriidilise isiku tunnus: 48510000I3W254YEMG75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100145616
Tehingu liik: Müük
15000 0.3
Koondmaht: 15000
Koondhind: 0,3
Tehingu kuupäev: 2019-07-22
09:41:36
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-07-25 13:47:17
tehinguteavitus-4126.bdoc