Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ HHL Rühm
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi nõukogu liikme Hans Luige kontrolli all olev äriühing
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Ekspress Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900B52V1TUMW7FS54
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100016965
Tehingu liik: Ost
6900 0.87
Koondmaht: 6900
Koondhind: 0,87
Tehingu kuupäev: 2019-06-21
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-06-27 09:19:42
tehinguteavitus-4112.bdoc