Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Pamela Must
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS LHV Pank juhatuse liikme Jüri Heero´ga seotud isik
Algne teade / muudatus: Algse teate muudatus
Muudatuse põhjus: Jaotuse tulemusena on omandatavate võlakirjade kogus muutunud
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300111558
Tehingu liik: Emiteerimise märkimine
6 1004.83
Koondmaht: 6
Koondhind: 1 004,83
Tehingu kuupäev: 2019-06-12
12:35:13
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-06-26 11:34:21
tehinguteavitus-4108.bdoc