Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Maile Oja
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Mihkel Oja´ga seotud isik, Mihkel Oja on AS LHV Varahaldus juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300111558
Tehingu liik: Võlainstrumendi emiteerimise märkimine
4 1004.83
Koondmaht: 4
Koondhind: 1 004,83
Tehingu kuupäev: 2019-06-12
14:23:20
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2019-06-21 16:50:07
tehinguteavitus-4106.bdoc