Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: PRFoods AS juhatuse liikme Indrek Kasela 100% omanduses olev ettevõte
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Ost
1945 0.536
855 0.53
Koondmaht: 2800
Koondhind: 0,534
Tehingu kuupäev: 2019-06-21
09:06:40
09:06:40
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2019-06-21 14:26:43
tehinguteavitus-4104.bdoc