Announcement View
Company Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Type Company Release
Category Other corporate action
Publicize date 21 Nov 2022 12:45:00 +0200
Languages
Kell Estonian
Currency
Title Baltic Horizon Fond plaanib jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade programmi
Content
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI
TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS
ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

Northern Horizon Capital AS kavandab Baltic Horizon Fondi jätkusuutlikkusega
seotud võlakirjade programmi kogumahuga 50 miljonit, mille raames emiteeritaks
ühes või mitmes seerias võlakirju järgmise 12 kuu jooksul.

Võlakirjade pakkumine oleks suunatud institutsionaalsetele investoritele valitud
Euroopa riikidest ning Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele. Võlakirjaprogrammi
esimese seeria emissioon plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks või 2023.
aasta esimese kvartali jooksul. Plaanitud pakkumise juhtivkorraldajaks on
Luminor Bank AS-i Leedu filiaal. Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid
plaanitakse peamiselt kasutada fondi olemasolevate laenude refinantseerimiseks
ehk  teisisõnu  olemasolevate  Baltic  Horizon Fondi tagamata võlakirjade
lunastamiseks. Pärast võlakirjade emiteerimist on plaanis need noteerida Nasdaq
Tallinna börsil.

Northern  Horizon  Capital  AS  avaldab  pakkumise üksikasjad, sealjuures
pakkumisperioodi   ning   märkimistingimused   avaliku   pakkumise  ja
noteerimisprospekti kinnitamisel Finantsinspektsiooni poolt.

Oluline märkus:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade
omandamiseks,  samuti  ei  toimu  võlakirjade müüki ega pakkumist üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti
registreerimist,  ilma  seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita
ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes  riikides  või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1XWKkGC5Yvs7yjcza6ae9WngORir4xKHcRAr
XQ0mTw2hjprZhSkogBUunm9-L3-ZI-
AvLIkBAhYTgjMk3er9OV5O20cgz5CaIxGQ79DCoQC96h4op8ouuzvph0A1Y0JoysVtAbZhB3qIDalZjd
4fWDXCDm_2X7UH5CZaJYPnKaW6u_NNUln4Y-FB-
RGmnEvGhYWMvq1hGtMbuB9D9Bd4VxMfjs82RVXGReyEstpg2KdVv_LSFTcjvkFVaR29rUQJtubWui8-
uDHYWejYqybeFA==)
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=JI3WRAG6tbsDApThm_QYCjjBApfQus8IhsZa
kcwWdRO_mLQVfq-YYufP7gy6CBPGi4r1Sa9rSqDGvhTHeLZMz5aem3C2rRUirq-
hN3BKZ6CnOoW_hqfOJZTd9D4qabjVw5US13rbFW16dNZ87rBeV1oKjuIoiykZgB3XQrzGV5lCcPxAutN
01ZFuLPUrY_hOn6x1b_UsYRCi89hZ-9k0pXB-
LQ7BjqocFv3tHtx1EZK63DaZF2hxspG0wX9iHI3_31u_ntAv8E01cqfTOzD0bQ==)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine:     GlobeNewswire,     Nasdaq     Tallinn,    Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=JI3WRAG6tbsDApThm_QYCjjBApfQus8IhsZa
kcwWdRPFDqOLTYjygqxW7h1jNpsOnKNANoa3_iObPHK0aOhxZwZsjv99sjdBN_JuEh2MEcP4EtASebGq
ntBFJC2_iQCLAJmdgdeAFtVbts5oyYrcr9KUFcPyGuVNF1-
YKC0crhXiouFnFxTRspWWd9Gv4VQw8d5Kn0xHq9-3PYfsFhe5t2qMxn-
XCXnC4vunX9j2CImy0Fv2Sr0jhg97a9hqe4aB5_H9Jl5jop1Gp8sNvH_aQQ==)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama  Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 21. novembril 2022 kell 12:45 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.