Announcement View
Company AS Ekspress Grupp
Type Company Release
Category Other corporate action
Publicize date 21 May 2024 16:30:00 +0300
Languages
Kell Estonian
Currency
Title AS Ekspress Grupp esitas koondumise kontrolli teate
Content
Vastavalt  Leedu  konkurentsiameti  22. detsembri  2023. aasta  otsusele
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1c26d6836a8eaf1436f0e160e36c94f9&lang=
et&src=listed) esitas AS Ekspress Grupp Leedu konkurentsiametile koondumise
kontrolli teate seoses UAB Lrytas omandamisega. Leedu konkurentsiamet alustas
koondumise kontrolli menetlust 15. mail 2024.

2022. aasta lõpus sõlmisid AS Ekspress Grupp ja Leedu suurima ajalehe kirjastaja
UAB  "Lietuvos  rytas"  lepingu   uudisteportaali  lrytas.lt  väljaandva
tütarettevõtte     UAB     "Lrytas"     100% aktsiate omandamiseks
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QxhxJIb-1X97Eub8n9u7hUl-
TeWZMxrkTraLwQ2DERBCfPrwHczDwg1YgvkyKQ1Uruk57eYrnh7R2JV4Mr_HojtsZoN_DYcEGPjX7Kfg
0u4lfwb15tGOT-z_dGcI0guBoQUwFghNHgIfc9MzuxzZETApls0dvBEcEJA0-EZy-
_Qk0A8DzYoOrZeiODAt1VBF).  2006. aastal  asutatud  lrytas.lt  on  Leedu
uudisteportaal, mis pakub uudiseid leedu ja inglise keeles.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.